VETERİNERLİK FAKÜLTESİ

YÖNETİM KURULU

                       VETERİNER FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU

ADI / SOYADI                                                       GÖREVİ         
Prof. Dr. Zafer GÖNÜLALAN  ( DEKAN ) BAŞKAN
Prof. Dr. Ferit ÇİÇEKLİOĞLU         PROFESÖR ÜYE
Prof. Dr. İsmail AKDENİZ PROFESÖR ÜYE
Prof. Dr. Dilek PANDIR PROFESÖR ÜYE
Doç. Dr. Ümüt TEMİZER DOÇENT ÜYE
Doç. Dr. Akın KIRBAŞ DOÇENT ÜYE
Dr. Öğr. Üyesi Güvenç GÖKALP DR. ÖĞR. ÜYESİ ÜYE
Müslüm İLBAŞ  ( Fakülte Sekreteri ) RAPORTÖR