VETERİNERLİK FAKÜLTESİ

AKADEMİK PERSONEL

       

   Doç Dr. Akın KIRBAŞ

   Dahili : 4374

   İç Hastalıkları

   Özgeçmiş

   

      

   Dr. Öğr. Üyesi Elmas ULUTAŞ

   Dahili : 4372

   Fizyoloji  

   Özgeçmiş

   

      

   Dr. Öğr. Üyesi Sinan VICIL

   Dahili : 4371

   Biyokimya  

   Özgeçmiş

   

    

  Dr. Öğr. Üyesi Güvenç GÖKALP

  Dahili : 4373

  İç Hastalıkları 

  Özgeçmiş

  

  

  Dr. Öğr. Üyesi İmran GARİP

  Dahili : 4376

  Farmakoloji ve Toksikoloji  

  Özgeçmiş

  

     

  Dr. Öğr. Üyesi Volkan ÖZAVCI

  Dahili : 4375

  Mikrobiyoloji  

  Özgeçmiş

   

  Dr. Öğr. Üyesi Emine TÜRKMENOĞLU

  Dahili : 4370

  Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji 

  Özgeçmiş

 

  Araş. Gör. Tahir YILMAZ

  Besin Hijyeni ve Teknolojisi  

  

 

  Araş.Gör. Onur BAHAN

  Doğum ve Jinekoloji  

  Özgeçmiş

       

  Araş. Gör. Yakup KOCAMAN

  Cerrahi  

  Özgeçmiş

 

 

  Araş. Gör. Serkan KÖKKAYA

  Mikrobiyoloji

  Özgeçmiş

 

   Araş. Gör. Nevzat Emre ASLAN

   Cerrahi

   Özgeçmiş